​New

​NEWYDDION - NEWS

Steven Cartwright

Efallai y cofiwch i ni longyfarch Steven yn y cylchlythyr diwethaf ar gael ei ddewis i fod yn rhan o grwp o blant a phobl ifanc fydd yn adolygu ffilmiau sef yr “Into Film Young Reporters Team”. Tasg cyntaf Steven oedd cyflwyno yn y “Children’s Bafta Awards” yn Llundain! Roedd Steven yn naturiol yn y swydd bwysig hon. Gwelir ffilm o’i berfformiad gwych ar YouTube:

We congratulated Steven Cartwright in the last Newsletter for being chosen to join the British “Into Film Young Reporters Team”. Steven’s first job was as a presenter in the Children’s Bafta Awards in London! He was a natural in this important role and a film of his excellent performance can be seen at:

 

https://www.youtube.com/watch?v=xV6-GleCKNA

"Make Me Welsh"

Pan ddaeth John Horn i Ysgol Y Traeth ym mlwyddyn 3 cafodd y cyfle i fynychu yr Uned Iaith yn Ysgol Cefn Coch, Penrhyndeudraeth i ddysgu Cymraeg. Bu John yn yr uned am 10 wythnos ac yn ystod ei gyfnod yno cafodd ei ffilmio yn dysgu Cymraeg. “Make me Welsh” ydi’r ffilm – gwyliwch hi yn yr adran Rhieni.

 

When John Horn came to Ysgol Y Traeth in year 3 he was given the opportunity to attend the Welsh Language Unit in Ysgol Cefn Coch, Penrhyndeudraeth to learn Welsh. John was at the unit for 10 weeks and during this time he was filmed learning Welsh. The film produced-”Make Me Welsh” can be seen in the Parent’s section.

Please reload

Dyddiadau Pwysig
Important Dates

 

Dechrau tymor/New term starts

Ionawr 8 January

Hyfforddiant Mewn Swydd/Inset Day

Chwefror 19 February

Mehefin 22 June

2018
Cyngor Ysgol 2017 - 2018 School Council
Grwp Eco 2016 - 2017 Eco Group
Llysgenhadon Chwaraeon 2017-2018
Sports Ambassadors